BẢN TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG

BẢN TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG

Triều cường

1. Nhận xét
            Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 18/03, tại một số trạm chính như sau:


Sông Trạm Hmax (m) Xu thế
Tiền Tân Châu 1,32 Đang lên
Tiền Mỹ Thuận 1,25 Đang lên
Hậu Châu Đốc 1,46 Đang lên
Hậu Cần Thơ 1,23 Đang lên
Sài Gòn Phú An 1,33 Đang lên

2. Cảnh báo
            Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22-23/03/2019. Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước tại các trạm như sau:
 

 
Sông
 
Trạm
Hmax (m) So sánh với
cấp báo động
Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường
Tiền Tân Châu 1,50 - -
Tiền Mỹ Thuận 1,46 - -
Hậu Châu Đốc 1,63 - -
Hậu Cần Thơ 1,48 - -
Sài Gòn Phú An 1,51-1,55 Trên BĐ3 0,01-0,05m Cấp 3
 
Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên website: www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin phát lúc: 10h00