BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2021

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 01 đến tháng 6/2021)
1. Hiện tượng ENSO
Xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến tháng 3/2021 với xác suất khoảng 95%, sau đó có xu hướng giảm dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo trong nửa cuối tháng 12/2020 và tháng 01/2021 có khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến trực tiếp đến đất liền nước ta. Sang tháng 05-06/2021 XTNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông. Đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của KKL trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa Đông năm 2020-2021 và do hoạt động của XTNĐ vào đầu mùa hè năm 2021.
Đề phòng các đợt mưa trái mùa ở phía Nam Tây Nguyên, khu vực ven biển Nam Bộ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021.
3. Nhiệt độ
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, tháng 01 và tháng 3/2021 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; tháng 02/2021 nhiệt độ thấp hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C. Khu vực Đà Nẵng-Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 01-3/2021 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN cùng  thời kỳ; riêng khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ tháng 3/2021 nhiệt độ thấp hơn TBNN khoảng 0,50C.
Từ tháng 4-6/2021 nhiệt độ trên hầu khắp cả nước ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021 và có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày, kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021 ở vùng núi cao.
4. Lượng mưa
4.1. Khu vực Bắc Bộ
Tháng 01-02/2021 khu vực phổ biến ít mưa. Từ tháng 3-6/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
4.2. Khu vực Trung Bộ
Tháng 01/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, TLM cao hơn từ 15-30% so với TBNN. Tháng 02/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng từ Bình Định đến Bình Thuận có thể xuất hiện mưa trái mùa với TLM đạt từ 40-80 mm; từ tháng 3- 5/2021, TLM phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận TLM cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 6/2021 TLM phổ biến thiếu hụt từ 10-30%, riêng Nam Trung Bộ cao hơn khoảng 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
4.3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ tháng 01-3/2021 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa với TLM tháng phổ biến từ 20-50mm. Tháng 4-5/2021, TLM cao hơn từ 20-35% so với TBNN. Tháng 6/2021, TLM khu vực Tây Nguyên thấp hơn so khoảng 10-30%; khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin