BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG NỬA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG NỬA CUỐI THÁNG 11 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2021

II. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ nửa cuối tháng 11 năm 2020 đến tháng 5/2021)
1. Hiện tượng ENSO
Xu thế nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi và hiện tượng La Nina đã xuất hiện; dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, số lượng bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 01-02 cơn và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động KKL trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa Đông năm 2020-2021.
Đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to tại các tỉnh Trung Bộ từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12/2020.
3. Nhiệt độ
Tháng 12/2020, tháng 5/2021 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, tháng 01/2021 tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng nhiệt độ thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 02/2021 chỉ riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ có khả năng thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 3-4/2021 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021, tập trung trong tháng 01/2021, và có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày, kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021.
4. Lượng mưa
4.1. Khu vực Bắc Bộ
Tháng 12/2020-02/2021 khu vực phổ biến ít mưa, TLM tháng phổ biến từ 10-30 mm có nơi trên 40mm. Tháng 3/2021 TLM phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN. Tháng 4-5/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN
4.2. Khu vực Trung Bộ
Vào tháng 12/2020, TLM từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với TBNN; các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15-40% so với TBNN. Tháng 01/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, TLM cao hơn từ 15-35% so với TBNN. Tháng 02/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng từ Bình Định đến Bình Thuận có thể xuất hiện mưa trái mùa TLM đạt từ 40-80 mm cao hơn TBNN; vào tháng 3 và tháng 5/2021, TLM phổ biến xấp xỉ; riêng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận TLM cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Vào tháng 4/2021, Bắc Trung Bộ TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.
4.3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Tại khu vực này vào tháng 12/2020 TLM cao hơn TBNN từ 20-40%. Vào tháng 01-03/2021 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa nên TLM cao hơn TBNN, TLM tháng phổ biến 20-50mm. Tháng 4/2021, TLM cao hơn từ 20-35% so với TBNN. Tháng 5/2021, TLM xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin