Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/11/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/11/2020

Trong thời kì dự báo, hầu khắp các khu vực trên cả nước đều duy trì trạng thái bình thường, chỉ riêng các tỉnh thuộc Trung Bộ: từ Hà Tĩnh – Quảng Ngãi tiếp tục duy trì trạng thái ẩm ướt.

Chi tiết tin