Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/9-12/10/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/9-12/10/2020

Trong 2 tuần đầu của thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ mưa nhiều, thể hiện điều kiện ẩm ướt, đặc biệt tại Hà Giang, Bắc Cạn, Yên Bái và Vĩnh Phúc thể hiện mức độ ẩm ướt mưa. Trong khi đó ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở trạng thái bình thường, riêng chỉ có ở tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận thể hiện trạng thái ít mưa và có khô hạn cục bộ. Sang 2 tuần sau, các khu vực trên phạm vi toàn quốc có chỉ số SPI phổ biến trong trạng thái bình thường.

Chi tiết tin