Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 24/6-21/7/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 24/6-21/7/2020

Khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở trạng thái khô hạn trong 15 ngày đầu của thời kỳ dự báo. Trong hai tuần cuối khô hạn tập trung tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và mở rộng xuống một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Khu vực phía Nam trong thời kỳ tới ở trạng thái bình thường.

Chi tiết tin