Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 03/04/2020 đến 05/04/2020
 

Vùng biển Ngày 03/04 Ngày 04/04 Ngày 05/04
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Bắc đến  Đông Bắc 0,3 – 0,5 Bắc đến  Đông Bắc 0,3 – 0,6 Bắc đến  Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,4 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,4 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,4 Tây Nam đến Tây 0,2 – 0,4 Tây Nam đến Tây 0,2 – 0,4 Tây Nam đến Tây
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,9 Tây Nam 0,4 – 0,9 Tây Nam 0,4 – 0,9 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam  0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam  0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 06/04/2020 đến 13/04/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 -0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 03/04/2020