Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 05/04 đến ngày 14/04/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 05/04 đến ngày 14/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 05/04/2020 đến 07/04/2020
 

Vùngbiển Ngày 05/04 Ngày 06/04 Ngày 07/04
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,5 Tây đến Tây Nam 0,3 - 0,5 Tây Nam đến Nam 0,2 - 0,5 Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,5 Nam đến Đông Nam 0,2 - 0,5 Nam đến Đông Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 - 0,7 Tây Bắc đến Bắc 0,4 - 0,8 Tây Bắc đến Bắc 0,4 - 0,8 Tây Bắc đến Bắc
Bình Thuận đếnCà Mau 0,2 - 0,5 Tây Nam 0,2 - 0,5 Tây Nam 0,2 - 0,6 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,2 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,2 - 0,6 Tây đến Tây Bắc
Vịnh
Thái Lan
0,3 - 0,5 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,5 Đông Nam 0,3 - 0,5 Đông Nam đến Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 - 0,9 Tây Bắc đến Bắc 0,4 - 0,9 Tây Bắc đến Bắc 0,4 - 0,9 Tây Bắc đến Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 - 0,7 Nhiều hướng 0,4 - 0,9 Nhiều hướng 0,4 - 0,9 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 - 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 - 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 - 0,7 Tây đến Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 - 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,4 - 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,4 - 0,7 Tây đến Tây Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,3 - 0,6 Tây đến Tây Nam  0,3 - 0,6 Tây đến Tây Nam  0,3 - 0,6 Tây đến Tây Nam 


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 08/04/2020 đến 14/04/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4- 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc c0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4-0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
 
Tin phát lúc: 15h30 ngày 05/04/2020