Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 23/05 đến ngày 01/06/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 23/05 đến ngày 01/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 23/05/2020 đến 25/05/2020
 

Vùng biển Ngày 23/05 Ngày 24/05 Ngày 25/05
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Bắc đến Tây Bắc 0,2 - 0,5 Bắc đến Tây Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,2 - 0,5 Nhiều hướng 0,3 - 0,6 Tây Bắc 0,3 - 0,6 Tây Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 - 0,7 Đông Bắc 0,4 - 0,7 Đông Bắc 0,4 - 0,7 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 - 0,7 Đông đến Đông Bắc 0,3 - 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,3 - 0,6 Tây đến Tây Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,3 - 0,7 Đông đến Đông Nam 0, 3- 0,6 Đông đến Đông Nam 0, 3- 0,6 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,5 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,5 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,5 Đông đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam
Giữa
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Đông đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Đông đến Đông Nam
Nam
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 - 0,6 Nam đến Đông Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,2 - 0,5 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc 
II. Nhận định dòng chảy ngày từ 26/05/2020 đến 01/06/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 1,0 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 23/05/2020