Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 24/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 24/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ  24/01/2020 đến 26/01/2020
 
Vùng biển Ngày 24/01 Ngày 25/01 Ngày 26/01
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,3 Bắc đến Đông Bắc 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,3 – 0,5 Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,5 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,5 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,5 Tây Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,3 Đông Nam 0,2 – 0,3 Đông Nam 0,2 – 0,3 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 – 0,9 Nhiều hướng 0,5 – 0,9 Tây Nam 0,5 – 0,9 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,5 – 0,8 Nhiều hướng 0,5 – 0,8 Nhiều hướng 0,5 – 0,9 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,5 – 0,8 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,8 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 24/01/2020