Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 26/11 đến ngày 05/12/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 26/11 đến ngày 05/12/2020)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 26/11/2020 đến 28/11/2020
                     

Vùng biển Ngày 26/11 Ngày 27/11 Ngày 28/11
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Tây đến Tây Nam 0,2 - 0,4 Tây Nam đến Nam 0,2 - 0,4 Tây Nam đến Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Tây Nam đến Nam 0,2 - 0,5 Nam đến  Đông Nam 0,2 - 0,5 Nam đến  Đông Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4 - 0,7 Đông Nam đến Nam 0,4 - 0,8 Đông Nam đến Nam 0,4 - 0,8 Đông Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 –0,8 Tây Nam 0,4 –0,8 Tây Nam 0,5 –0,9 Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 –0,7 Tây Nam 0,4 –0,8 Tây Nam 0,4 –0,8 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,4 Nam đến Tây Nam 0,2 - 0,4 Nam đến Tây Nam 0,2 - 0,4 Nam đến Tây Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Tây đến Tây Nam 0,2 - 0,4 Tây đến Tây Nam 0,2 - 0,4 Tây đến Tây Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 –0,9 Tây đến Tây Nam 0,5 –0,9 Tây đến Tây Bắc 0,5 - 1,0 Tây đến Tây Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 - 0,8 Nhiều hướng 0,4 - 0,8 Nhiều hướng 0,5 –0,9 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 - 0,7 Tây Nam 0,4 - 0,7 Tây Nam 0,4 - 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 - 0,8 Tây đến Tây Nam 0,4 - 0,8 Tây đến Tây Nam 0,5 –0,9 Tây đến Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 - 0,7 Tây Nam 0,3 - 0,7 Tây Nam 0,3 - 0,7 Tây Nam 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 29/11/2020 đến 05/12/2020
                                                                                                                 

Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 1,2 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
 
                                   
Tin phát lúc: 15h30 ngày 26/11/2020