Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 28/12 đến ngày 06/01/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 28/12 đến ngày 06/01/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ  28/12/2019 đến 30/12/2019
 
Vùng biển Ngày 28/12 Ngày 29/12 Ngày 30/12
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông
Bắc
Biển Đông
0,6 – 1,2 Tây Nam 0,5 – 1,0 Tây Nam 0,5 – 1,0 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,6 – 1,2 Nhiều hướng 0,6 – 1,2 Nhiều hướng 0,6 – 1,2 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 – 1,0 Tây Nam 0,5 – 1,0 Tây đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,5 – 0,9 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,0 Nam đến Tây Nam 0,4 – 0,9 Nam đến Tây Nam


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 31/12/2019 đến 06/01/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,6 - 1,0 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,6 -1,2 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 1,1 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 28/12/2019