BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 11-20/07/2019