Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 15/04/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 15/04/2020)

I. Dự báo sóng ngày 06/04/2020 đến 08/04/2020
 

Vùng biển Ngày 06/04 Ngày 07/04 Ngày 08/04
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,0 - 2,0 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
2,0 - 3,0 Đông Bắc đến Đông 2,0 - 3,0 Đông Bắc đến Đông 1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông
Giữa
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông
Nam
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Trường Sa
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 09/04/2020 đến 15/04/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
 
                                        
Tin phát lúc: 15h30 ngày 06/04/2020