Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 21/01/2020 đến ngày 30/01/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 21/01/2020 đến ngày 30/01/2020)

I. Dự báo sóng ngày 21/01/2020 đến 23/01/2020
 

Vùng biển Ngày 21/01 Ngày 22/01 Ngày 23/01
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 - 1,0 Đông đến Đống Nam 0,5 - 1,0 Đông đến Đống Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 - 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 0,5 - 1,5 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 2,0 - 3,0 Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,5 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
1,0 - 2,0 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông đến Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông
Giữa
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 24/01/2020 đến 30/01/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
 
 
Tin phát lúc: 15h30 ngày 21/01/2020