Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 23/01/2020 đến ngày 01/02/2020)I. Dự báo sóng ngày 23/01/2020 đến 25/01/2020
 

Vùng biển Ngày 23/01 Ngày 24/01 Ngày 25/01
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 - 1,5 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 - 2,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam 0,5 - 1,5 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông
Giữa
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông
Nam
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 - 2,0 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Trường Sa
1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 26/01/2020 đến 01/02/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 23/01/2020