Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 26/11 đến ngày 05/12/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 26/11 đến ngày 05/12/2020)

I. Dự báo sóng ngày 26/11/2020 đến 28/11/2020
 

Vùng biển Ngày 26/11 Ngày 27/11 Ngày 28/11
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,5 – 2,5 Đông Bắc đến Đông 1,5 - 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc đến Đông
Nam
vịnh Bắc Bộ
2,0 – 3,0 Đông đến Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông đến Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông 1,0 – 2,0 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông
Bắc
Biển Đông
2,0 - 4,0 Đông Bắc 3,0 – 5,0 Đông Bắc 3,0 – 5,0 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
1,5 - 2,5 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
2,0 - 4,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc
 
 

 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 29/11/2020 đến 05/12/2020
 

Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
 
                                              
Tin phát lúc: 15h30 ngày 26/11/2020