BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ1. Hệ thống sông Hồng Nhận xét Dự báo Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao đang lên. Mực nước hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm, lúc 7h/11/7, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội là 1,54m. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao có khả năng lên đến trưa nay (11/7) sau xuống. Mực nước hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/13/7, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,90m

2. Hệ thống sông Thái Bình Nhận xét Dự báo Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h/11/7, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,71m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/12/7, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,40m.