TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH THANH HÓA

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH THANH HÓA

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 12-14h) tại Lý Nhân 70,3mm; Yên Thắng 63,4mm; Yên Thủy 47,8mm; Vĩnh Thịnh 42,2mm.
Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. 
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện:
- Tỉnh Thanh Hóa: Lang Chánh, Quan Sơn, Yên Định
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện:
- Tỉnh Thanh Hóa: Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phát lúc: 14h45’