BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng Nhận xét Dự báo Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang lên. Lúc 7h/12/09, mực nước hạ lưu tại Hà Nội là 2,86m. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng sẽ biến đổi chậm. Đến 7h/14/09, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,55m.

2. Hệ thống sông Thái Bình Nhận xét Dự báo Mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu đã đạt đỉnh ở mức 4,17m lúc 3h/12/9 và đang xuống. Mực nước sông Thương, sông Lục Nam đang xuống nhanh; mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đang dao động theo xu thế lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h/12/9, mực nước tại Phả Lại là 1,81m. Mực nước sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuống; mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/13/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60m.