BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ

(Ảnh minh hoạ)

Chi tiết tin