Chức năng nhiệm vụTrung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia được thành lập theo quyết định 696/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Nội dung Quyết định số 696 /QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, có chức năng tổ chức thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, nguồn nước, hải văn (sau đây gọi chung là dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn); thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo khí tượng thủy văn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật việc sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn, xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước và trong khu vực, trên thế giới theo quy định.

4. Thực hiện công tác dự báo, cảnh báo bao gồm:

a, Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn diện rộng; không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối; nắng nóng; dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; lũ, ngập lụt; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; hạn hán; xâm nhập mặn; sóng lớn, nước dâng do gió mùa, triều cường, sương mù trên biển và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác;

b, Dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn;

c, Dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền, trên biển thời hạn đến 10 ngày;

d, Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn tháng, thời hạn mùa, dự báo khí hậu, đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu;

đ, Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn, thời hạn vừa,thời hạn tháng, thời hạn mùa và dự báo nguồn nước cho các lưu vực sông;

a, Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn đến 10 ngày; thời hạn tháng; đánh giá xu thế nước biển dâng do biến đổi khí hậu cho các vùng biển Việt Nam.

5. Ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định.

6. Thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia; triển khai Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu(GFCS) ở Việt Nam theo quy định.<