Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 30/03/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
22°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
32°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
23°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
26°C
15°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
29°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
33°C
21°C
Ít mây không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
34°C
20°C
Ít mây không mưa
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
26°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
28°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/03/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 30/03/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
30°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
27°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/03/2020
32°C
21°C
Ít mây không mưa
Thứ ba 31/03/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 01/04/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 02/04/2020
34°C
26°C
Có mây, trời nắng
Thứ sáu 03/04/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 04/04/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/04/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 06/04/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 07/04/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua