Thời tiết Khánh Hòa

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 30/01/2020
17°C
14°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
16°C
15°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 30/01/2020
17°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 30/01/2020
19°C
15°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 30/01/2020
20°C
15°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
21°C
16°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
26°C
20°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
25°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
30°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
30°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
26°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
28°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
24°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
16°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
29°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
10°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
19°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
23°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
26°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
16°C
10°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
19°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
16°C
9°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
9°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
12°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
10°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
17°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
18°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
24°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 30/01/2020
18°C
11°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/01/2020
15°C
8°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/01/2020
25°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/02/2020
28°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/02/2020
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 03/02/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 04/02/2020
29°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/02/2020
28°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 06/02/2020
29°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/02/2020
29°C
25°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua