NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

 NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Tuần đầu tháng 11/2020, MJO trong pha ngăn cản đối lưu trên khu vực biển Đông. Dự tính trong tháng có khoảng 3-4 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông.
Trong tháng 11/2020 không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn. Khả năng trong tháng xuất hiện từ 4-6 đợt KKL và KKL có cường độ mạnh hơn sẽ tập trung nhiều về những ngày cuối tháng. Cảnh báo gió mạnh trên khu vực Biển Đông do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Ảnh hưởng của KKL kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên biển Đông có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa, mưa to cho các tỉnh miền Trung.
a) Thi k từ ngày 01-10/11/2020: Từ khoảng ngày 02-3/11 có một đợt KKL ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, sau đó suy yếu dần; khoảng ngày 06-07/11 KKL được  tăng cường mạnh trở lại. Khoảng đêm 01, ngày 02/11 cơn bão GONI vượt qua ở ngoài Philipines vào Biển Đông và có khả năng hướng về phía đất liền nước ta, tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Sau đó, khoảng ngày 06-07/11 xuất hiện cơn bão tiếp theo có khả năng hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc biển Đông. Tổng lượng mưa (TLM) khu vực Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%, có nơi cao hơn. TLM tại các nơi khác phổ biến xấp xỉ TBNN, riêng nam Đồng Bằng Bắc Bộ và hai khu vực phía nam thấp hơn TBNN từ 20-35%. Nhiệt độ trên đa phần diện tích cả nước ở mức xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Trung Bộ thấp hơn TBNN 0,50C.
b) Thi k từ ngày 11-20/11/2020: TLM các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung Trung Bộ cao hơn từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tại Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 đến 10C.
c) Thi k từ ngày 21-30/11/2020: TLM Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến cao hơn TBNN từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin