NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Trong tháng 12, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh dần và tần suất nhiều hơn, đặc biệt vào nửa đầu tháng. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 đợt KKL (bao gồm cả các đợt KKL tăng cường). Khoảng nửa đầu tháng 12, MJO dự báo cường độ yếu, trong pha ngăn cản hoạt động đối lưu, ít có khả năng gây mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam. Xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên biển Đông.
Đang trong thời kỳ mùa khô, cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh
a) Thời kỳ từ ngày 01-10/12/2019: KKL hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng. Kiểu thời tiết chủ đạo là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhiệt độ thấp hơn TBNN khoảng 1-2 độ C. Từ 5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời ít mây, ban đêm phát xạ nhiệt mạnh, cần đề phòng băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, duy trì mưa trên diện rộng vào thời kỳ 5 ngày đầu tháng nhưng tổng lượng mưa tuần vẫn thiếu hụt so với TBNN từ 20-40%. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày nắng.
b) Thi k từ ngày 11-20/12/2019: TLM khu vực Trung Bộ thấp hơn TBNN từ 20-40%; Các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trên cả nước xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
c) Thi k từ ngày 21-31/12/2019: TLM khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 20-50%; khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
 
 

2. DỰ BÁO XU THẾ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TỪ NGÀY 01-31/12/2019
2.1. Bắc Bộ
Nhiệt độ trung bình xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
2.2. Trung Bộ
Nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Trung Bộ xấp xỉ TBNN; khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 0,5 – 1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
2.3. Tây Nguyên và Nam Bộ
Nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 – 1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
 
 
 
3. DỰ BÁO XU THẾ LƯỢNG MƯA TỪ NGÀY 01-31/12/2019
3.1. Bắc Bộ
TLM khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
3.2. Trung Bộ
TLM phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với TBNN cùng thời kỳ.
3.3. Tây Nguyên và Nam Bộ
TLM phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với TBNN cùng thời kỳ.
 (Ghi chú: TBNN được tính trong chuỗi số liệu 30 năm 1981-2010).

 4. DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ LƯỢNG MƯA TỪ 01 ĐẾN 31/12/2019 TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
STT        Nhiệt độ  
 
Địa điểm
Thời kỳ từ
01-10/12
Thời kỳ từ
11-20/12
Thời kỳ từ
21-31/12
Thời kỳ từ
01-31/12
TBNN DB TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 16.0 15.0-16.0 15.8 15.0-16.0 14.7 14.5-15.5 15.5 15.0-16.0
2 Hà Nội 19.2 17.5-18.5 18.7 17.0-18.0 17.6 17.5-18.5 18.5 18.0-19.0
3 Hải Phòng 18.9 17.0-18.0 18.3 18.0-19.0 17.4 17.0-18.0 18.2 17.5-18.5
4 Thanh Hóa 19.3 18.0-19.0 18.9 18.0-19.0 17.9 18.0-19.0 18.7 18.0-19.0
5 Vinh 19.4 18.0-19.0 19.1 18.5-19.5 18.1 18.0-19.0 18.8 18.5-19.5
6 Huế 21.1 20.0-21.0 20.6 20.0-21.0 19.8 19.5-20.5 20.5 20.5-21.5
7 Đà Nẵng 22.6 21.0-22.0 22.2 21.5-22.5 21.4 21.5-22.5 22.0 22.0-23.0
8 Nha Trang 24.9 24.5-25.5 24.7 24.0-25.0 24.0 24.0-25.0 24.5 24.5-25.5
9 Buôn Ma Thuột 21.5 20.5-21.5 21.4 23.0-24.0 20.8 20.5-21.5 21.2 21.0-22.0
10 Châu Đốc 26.2 25.0-26.0 26.0 25.5-26.5 25.6 25.5-26.5 25.9 26.0-27.0
 
STT   Lượng mưa  
 
Địa điểm
Thời kỳ từ
01-10/12
Thời kỳ từ
11-20/12
Thời kỳ từ
21-31/12
Thời kỳ từ
01-31/12
TBNN DB TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 5 0-10 4 0-10 8 5-10 16 10-20
2 Hà Nội 9 5-15 3 0-10 7 5-10 18 15-30
3 Hải Phòng 9 5-15 4 0-10 9 5-15 21 15-30
4 Thanh Hóa 9 5-15 3 0-10 25 10-20 36 20-40
5 Vinh 18 10-20 29 10-20 19 10-20 66 30-50
6 Huế 173 100-150 118 50-100 76 30-60 367 250-350
7 Đà Nẵng 98 30-60 69 30-50 48 20-40 216 170-220
8 Nha Trang 91 30-60 44 30-50 31 15-30 167 100-150
9 Buôn Ma Thuột 13 5-15 7 0-10 2 0-5 22 10-20
10 Châu Đốc 20 10-20 12 10-20 11 5-15 43 20-40
Ghi chú: DB là giá trị dự báo
Dao động Madden-Julian là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới (Madden-Julian Oscillation-được viết tắt là MJO).
Bản tin nhận định xu thế thời tiết tháng tiếp theo được phát hành vào ngày 10/12/2019.
Điện thoại liên hệ: 84-24-32673199 - số máy lẻ 704

Chi tiết tin