NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Tuần đầu tháng 8/2020, MJO chuyển sang pha hoạt động trên khu vực biển Đông, làm tăng khả năng gây mưa.
Dự báo, trong tháng 8/2020 có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông (hiện tại vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông có xu hướng mạnh lên thành bão). Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C.
a) Thời kỳ từ ngày 01-10/8/2020: Từ ngày 1-4/8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung xảy ra một đợt mưa to đến rất to và gió mạnh, nguy cơ cao gây ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi; khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng có mưa dông nhưng lượng không lớn. Từ ngày 5/8 mưa giảm, chỉ còn tập trung ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to trong khoảng ba ngày đầu tháng, sau có mưa dông rải rác về chiều và tối. Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa (TLM) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 50-100%, có nơi trên 100% so với TBNN cùng thời kỳ; các khu vực khác cao hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.
b) Thi k từ ngày 11-20/8/2020: TLM tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 15-25%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
c) Thời kỳ từ ngày 21-31/8/2020: TLM trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với giá trị TBNN cùng thời kỳ từ 15-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc ở mức cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin