NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11/03 ĐẾN 10/04 NĂM 2019

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11/03 ĐẾN 10/04 NĂM 2019

1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Từ ngày 11/03 đến ngày 10/4 có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (KKL), tuy nhiên cường độ các đợt KKL từ yếu đến trung bình và lệch Đông nên trời chỉ chuyển rét trong thời đoạn ngắn. Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên cả nước phổ biến thiếu hụt so với TBNN; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, phía Đông Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, tập trung vào 10 ngày đầu thời kỳ dự báo.
Giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4, ở khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ. Ở phía Nam, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra và tập trung tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tình trạng khô hạn vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
a) Thi k từ ngày 11-20/3/2019: Trong thời kỳ này, không khí lạnh có khả năng hoạt  động với chu kỳ 4-5 ngày/đợt, sẽ gây ra mưa và giảm nhiệt cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xấp xỉ trên so với TBNN, còn các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa.
b) Thi k từ ngày 21-31/3/2019: Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN, khu vực Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.
c) Thi k từ ngày 01-10/4/2019: Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Lượng mưa tại khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN, còn các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.
 
2. DỰ BÁO XU THẾ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TỪ NGÀY 11/3-10/4/2019
2.1. Bắc Bộ
Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
2.2. Trung Bộ
Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
2.3. Tây Nguyên và Nam Bộ
Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
3. DỰ BÁO XU THẾ LƯỢNG MƯA TỪ NGÀY 11/3-10/4/2019
3.1. Bắc Bộ
Lượng mưa ở khu vực Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến 30-60mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN, TLM phổ biến từ 40-70 mm.
3.2. Trung Bộ
TLM tháng tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, TLM phổ biến từ 30-50 mm, TLM tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với TBNN, phổ biến từ 10-35 mm.
3.3. Tây Nguyên và Nam Bộ
Lượng mưa tháng thấp hơn so với TBNN cùng kỳ, tại Tây Nguyên TLM phổ biến từ 15-40mm, còn tại Nam Bộ phổ biến dưới 15mm.