NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Khu vực đối lưu của MJO đang trong pha hoạt động mạnh nhưng nhiều khả năng chỉ gia tăng đối lưu ở khu vực phía Nam Biển Đông từ khoảng ngày 10 đến ngày 14/01.
Dự báo: Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 5-7 đợt không khí lạnh (KKL). Trong khoảng 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo (11-20/01), KKL có khả năng tác động vào khoảng ngày 11-12/01, sau đó KKL sẽ tiếp tục tăng cường theo chu kỳ khoảng 3-5 ngày. Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 2,0-3,0oC, phổ biến ở mức 19-20oC. Thời tiết phổ biến nhiều mây và có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm trong ngày cao. Rét đậm ít có khả năng xuất hiện diện rộng ở Bắc Bộ, chủ yếu xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi trong thời đoạn ngắn.
Do cường độ các đợt KKL ảnh hưởng không mạnh và ít có khả năng xâm nhập sâu xuống phía Nam nên nhiệt độ trung bình tháng trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn TBNN, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao hơn từ 1,5-2,5oC.
Lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40%. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, cần tiếp tục đề phòng khả năng khô hạn kéo dài. Khu vực phía Đông Bắc Bộ do tác động của KKL kết hợp với hội tụ gió mực trên cao nên có thể xuất hiện nhiều ngày mưa, mưa nhỏ, mưa phùn, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN; khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến thấp hơn TBNN (tổng lượng mưa dưới 20mm), các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở mức xấp xỉ.
Trong thời kỳ dự báo ít có khả năng xuất hiện nhiễu động trên khu vực Biển Đông.

Chi tiết tin