NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Khu vực đối lưu của MJO đang tồn tại ở Ấn Độ Dương và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông và có khả năng gây tăng mưa ở phía Nam Biển Đông khoảng nửa cuối tháng 12.
Dự báo: Các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 5-7 đợt không khí lạnh (KKL) bao gồm cả các đợt KKL tăng cường.Trong khoảng 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo (11-20/12), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng dần, (nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 19,5-20,5 0C cao hơn TBNN từ 0,5-1,00C). Tình trạng ít mây, rét buốt về đêm và sáng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ giảm, ít có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 1/2020 có thể xuất hiện 1 đợt rét đậm nhưng không kéo dài.
Do cường độ các đợt không khí lạnh sắp tới không mạnh vì vậy nền nhiệt tháng trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn TBNN, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao hơn từ 1,0-2,00C. Đồng thời tại khu vực Trung Bộ lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%, một số nơi tại khu vực Nam Trung Bộ có thể hụt trên 50%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khu vực Tây Nam Bộ có thể có mưa rào cục bộ. Riêng khu vực Việt Bắc và Đông Bắc do tác động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực trên cao nên có thể xuất hiện các đợt mưa rào, lượng mưa sẽ xấp xỉ TBNN, khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến ít mưa
Trong nửa cuối tháng 12 vẫn có khả năng xuất hiện nhiễu động trên khu vực Biển Đông.
Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng hiện tượng sương muối và băng giá trong giai đoạn nửa đầu tháng 01/2020. Ngoài ra, trên khu vực Biển Đông cần đề phòng gió mạnh do hoạt động của không khí lạnh. 

Chi tiết tin