NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo MJO có khả năng góp phần gây tăng mưa cho khu vực phía Nam.
Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 01 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên Biển Đông. Không khí lạnh (KKL) xảy ra với tần suất khoảng 4-6 đợt. Trong khoảng ngày 14/12 có khả năng chịu tác động của một đợt Gió mùa đông bắc, sau đó KKL được tăng cường vào khoảng ngày 18/12, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm vào khoảng ngày 15, ngày 16/12. Đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao.
Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng nửa cuối tháng 12/2020. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 11-16/12
Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Nam Bộ có khả năng cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể cao hơn TBNN từ 40-80 mm, các khu vực khác cao hơn TBNN từ 5-20 mm, riêng khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ lượng mưa xấp xỉ so với TBNN

Chi tiết tin