NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2019 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2019 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Trong thời kỳ tới, MJO ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Việt Nam.
Dự báo: Trong thời kỳ dự báo, có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh (KKL) bao gồm cả các đợt KKL tăng cường ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh trong ngày 26-27/12 có cường độ trung bình nhưng thời gian tác động đến khu vực nước ta không dài và suy yếu nhanh. Do vậy, nền nhiệt độ trung bình khu vực miền Bắc trong thời kỳ 11 ngày cuối tháng 12/2019 có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn đến 1,0-2,0oC. Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, ít khả năng xuất hiện thời tiết khô hanh. Ngoài ra, 5 ngày cuối tháng 12, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, nhưng khả năng ảnh hưởng đến đất liền không cao.
Từ ngày 01-20 tháng 01 năm 2020 có thể xuất hiện rét đậm nhưng không kéo dài và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Do các đợt không khí lạnh dự báo có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh, vì vậy nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5oC so với TBNN cùng thời kỳ. Đồng thời tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40% trong 11 ngày đầu của thời kỳ dự báo. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn TBNN, độ ẩm giảm, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ.
DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ LƯỢNG MƯA TỪ 21/12/2019 ĐẾN 20/01/2020 TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 
 
STT Nhiệt độ
 
Địa điểm
Thời kỳ từ 
21-31/12 
Thời kỳ từ
01-10/01
Thời kỳ từ
11-20/01
Thời kỳ từ
21/12-20/01
TBNN DB TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 14.7 15.0-16.0 15.5 16.0-17.0 15.5 16.0-17.0 15.2 16.0-17.0
2 Hà Nội 17.6 17.5-18.5 17.5 17.5-18.5 17.0 17.5-18.5 17.4 17.5-18.5
3 Hải Phòng 17.4 17.5-18.5 17.1 17.0-18.0 16.6 16.5-17.5 17.0 17.0-18.0
4 Thanh Hóa 17.9 18.0-19.0 17.9 18.0-19.0 17.4 17.5-18.5 17.7 17.5-18.5
5 Vinh 18.1 18.0-19.0 18.3 18.5-19.5 18.0 18.0-19.0 18.1 18.0-19.0
6 Huế 19.8 20.0-21.0 20.4 20.5-21.5 20.1 20.5-21.5 20.1 20.5-21.5
7 Đà Nẵng 21.4 21.5-22.5 21.8 22.0-23.0 21.6 21.5-22.5 21.6 21.5-22.5
8 Nha Trang 24.0 24.0-25.0 24.0 24.0-25.0 23.9 24.0-25.0 24.0 24.0-25.0
9 Buôn Ma Thuột 20.8 21.0-22.0 21.1 21.0-22.0 21.3 21.5-22.5 21.1 21.5-22.5
10 Châu Đốc 25.6 25.5-26.5 25.7 26.0-27.0 25.6 25.5-26.5 25.6 25.5-26.5
 
 
STT Lượng mưa
 
Địa điểm
Thời kỳ từ
21-31/12
Thời kỳ từ
01-10/01
Thời kỳ từ
11-20/01
Thời kỳ từ
21/12-20/01
TBNN TBNN TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 7 5-10 7 5-10 5 5-10 19 15-25
2 Hà Nội 7 10-20 10 10-15 3 5-10 21 30-50
3 Hải Phòng 10 10-20 13 10-15 10 10-15 33 30-50
4 Thanh Hóa 24 10-20 9 10-15 4 5-15 37 30-50
5 Vinh 19 20-40 29 30-50 1 5-10 60 60-100
6 Huế 76 60-90 47 40-60 30 20-40 152 120-170
7 Đà Nẵng 48 20-40 28 20-30 21 15-20 96 60-90
8 Nha Trang 31 20-30 9 5-15 19 15-30 58 40-70
9 Buôn Ma Thuột 1 <5 3 <5 2 <5 6 <10
10 Châu Đốc 11 <5 4 <5 2 <5 17 <10
 
Ghi chú: DB là giá trị dự báo
Dao động Madden-Julian là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới (Madden-Julian Oscillation-được viết tắt là MJO).
Bản tin nhận định xu thế thời tiết tháng tiếp theo được phát hành vào ngày 01/01/2020.

Chi tiết tin