PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (TỪ ĐÊM 17 ĐẾN NGÀY 27/04/2019)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (TỪ ĐÊM 17 ĐẾN NGÀY 27/04/2019)

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC
Phía Tây Bắc Bộ
     Từ đêm 17 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. 
Từ ngày 21 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Từ đêm 22 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
 
Phía Đông Bắc Bộ   
          Từ đêm 17 đến ngày 19, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng ngày 19 có nơi có nắng nóng. 
Từ ngày 20 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi phía Bắc ngày 21-22 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
 
Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  
Từ đêm 17 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
 
Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  
Từ đêm 17 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên  
Đêm 17 đến ngày 27 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày18 chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  
Nam Bộ  
   Đêm 17 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng,. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  
Khu vực Hà Nội  
Từ đêm 17 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 19 đến ngày 22 có nắng nóng. 
Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.