PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (Từ đêm 21 đến ngày 31/8/2020)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (Từ đêm 21 đến ngày 31/8/2020)

1. Phía tây Bắc Bộ:
Từ đêm 21 đến sáng 22/8, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.
Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
 2. Phía đông Bắc Bộ
Từ đêm 21 đến sáng ngày 22/8, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.  
Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ đêm 21-22/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung trong đêm 21 và sáng 22/8); Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 23-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ 24-31/8 có nắng nóng; từ ngày 28-31/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 21-22/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 23-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 24-31/8, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
5. Tây Nguyên  
Từ đêm 21-31/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 24-27/8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
6. Khu vực Nam Bộ
Từ đêm 21-31/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 24-27/8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
7. Khu vực Hà Nội
Từ đêm 21-22/8 và từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.  
Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.