Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/07/2019
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 18/07/2019
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ sáu 19/07/2019
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 20/07/2019
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Chủ nhật 21/07/2019
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ hai 22/07/2019
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ ba 23/07/2019
37°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 24/07/2019
37°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 25/07/2019
38°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ sáu 26/07/2019
38°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 27/07/2019
38°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua