Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 20/11/2019

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 5

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4

 • Bắc Biển Đông


  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển Động

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió nhẹ.