Dự báo thời tiết biển - Đêm 17 và ngày 18/07/2019

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông.
  Tầm nhìn xa : từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : trên 10km.
  Gió tây bắc đến tây cấp 4.

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10km.
  Gió đông nam cấp 3-4.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông.
  Tầm nhìn xa : từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông ở phía Đông.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió bắc đến tây bắc cấp 4; riêng phía Đông gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và rải rác có dông.
  Tầm nhìn xa : từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam đến tây cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật manh.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : trên 10km.
  Gió nhẹ.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10km.
  Gió đông nam cấp 3-4.