Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 11/09/2019

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : từ 4-10 kma trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Gió tây bắc đến tây cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km.
  gió tây bắc đến tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Gió đông bắc cấp 3-4.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 5, giật cấp 7-8, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Gió tây nam cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km.
  Gió tây nam cấp 6. Biển động.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Phía Bắc gió đông bắc cấp 4, phía Nam gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Gió tây nam đến nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km.
  Gió tây nam cấp 6. Biển động

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km.
  Gió tây nam cấp 6. Biển động

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : trên 10 km.
  Gió tây nam cấp 6. Biển động

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác.
  Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
  Gió tây cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.