Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 07/04/2020

 • Hà Nội

  Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ,

 • Đà Nẵng đến Bình Thuận

  Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

 • Tây Nguyên

  Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

 • Nam Bộ

  Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ