Dự báo thời tiết - Đêm 29 và ngày 30/01/2020

 • Hà Nội

  Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 8-10, có nơi dưới 7 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ

 • Đà Nẵng đến Bình Thuận

  Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ

 • Tây Nguyên

  Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

 • Nam Bộ

  Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.