TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TÊN QUỐC TẾ: KAJIKI)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TÊN QUỐC TẾ: KAJIKI)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (TÊN QUỐC TẾ: KAJIKI)

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ tư,04/09/2019 17.0 109.7 TD 46 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ năm,05/09/2019 18.3 111.3 TD 48 km/giờ
04 Thứ sáu,06/09/2019 19.3 113.6 TD 56 km/giờ
04 Thứ bảy,07/09/2019 21.3 117.5 TD 56 km/giờ

 

Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 09:00 sáng, ngày 04/09/2019