TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG SUỐI NHỎ KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH, BẮC GIANG, LẠNG SƠN VÀ THANH HÓAChi tiết tin