TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG NAM BỘ

TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG NAM BỘ

1. Nhận xét
Mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 23/10, tại một số trạm chính như sau:

Sông Trạm Hmax (m) Xu thế
Tiền Tân Châu 1,88 Đang lên
Tiền Mỹ Thuận 1,48 Đang lên
Hậu Châu Đốc 1,91 Đang lên
Hậu Cần Thơ 1,30 Đang lên
Sài Gòn Phú An 1,35 Đang lên
 
 
 2. Cảnh báo
Mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 29-30/10/2019. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức BĐ3 và trên BĐ3.
Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.
Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên website: www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.
Tin phát lúc: 10h00