TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH HÀ GIANG, LÀO CAI

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH HÀ GIANG, LÀO CAI

Hiện nay trên khu vực tỉnh Hà Giang, Lào Cai đang có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được trong 2 giờ qua (từ 23 giờ ngày 04 đến 01 giờ ngày 5/8) trạm Việt Lâm 52.2mm, Thanh Thủy 28.6mm (huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang); trạm Lùng Phìn 40.8mm (huyện Bắc Hà); trạm Việt Tiến 25.8mm (huyện Bảo Yên) tỉnh Lào Cai.
Cảnh báo:
Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh tiếp tục Hà Giang, Lào Cai có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa dự báo đạt 30-60mm.
Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyệnthuộc tỉnh Hà Giang và Lào Cai, đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:
-          Tỉnh Lào Cai: huyện Bắc Hà, Bảo Yên
-          Tỉnh Hà Giang: huyện Vị Xuyên
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:
-          Tỉnh Lào Cai: huyện Bát Xát, Bảo Thắng
-          Tỉnh Hà Giang: huyện Hoàng Su phì, Xí Mần
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc: 02h15'