TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG NAM ĐẾN PHÚ YÊN

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG NAM ĐẾN PHÚ YÊN

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG NAM ĐẾN PHÚ YÊN

Hiện nay, ở khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 02h-05h/17/10) phổ biến từ 20-40mm, một số nơi cao hơn như Sơn Ba 61,2mm, Ba Vinh 56,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Hà Nhe 60,4mm (Bình Định); Tuy Hòa 45,6 (Phú Yên)...
     Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 60mm.
     Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:
     Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
- Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My
- Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà
- Bình Định: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát
- Phú Yên: Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An
     Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
- Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch
- Quảng Nam: Tiên Phước, Hiệp Đức, Núi Thành
- Quảng Ngãi: Sơn Tây, Trà Bồng
- Bình Định: Hoài Nhơn, Vân Canh, Hoài Ân
- Phú Yên: Phú Hòa, TP. Tuy Hòa.

     Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
    

     Tin phát lúc: 05h45’