TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI NAM NGHỆ AN, HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ  NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI NAM NGHỆ AN, HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH

         Hiện nay, ở khu vực nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 02-05h/16/10) tại Cửa Hội 64mm, Khe Lá 26mm (Nghệ An); Bàn Nước 54mm, Hoành Sơn 35mm (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa (Quảng Bình) 22mm,…
         Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
         Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: Hưng Nguyên, TP. Vinh, Thanh Chương (Nghệ An); Kỳ Anh, Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình).

        Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
        Tin phát lúc: 05h30’