TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Diễn biến và dự báo mưa

        Hiện nay, tại tỉnh Đồng Nai đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 2 giờ qua (từ 17-18h) tại Túc Trưng 103,6mm, Đắk Lua 4 55mm ….
Trong khoảng 1-3 giờ tới, tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa to với lượng phổ biến từ 20 - 30mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo:
       Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
       - Định Quán, Tân Phú

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.


Tin phát lúc: 18h15’