TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH GIA LAI

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH GIA LAI

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 4h-6h/01/10) tại Làng Mít Kon II 59,0mm, Thủy điện Ia Grai 3 54,2mm…

Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa  vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Gia Lai đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện:

- Huyện: Ia Grai.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:

- Huyện: Ia H’Drai, Đức Cơ, Chư Păh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.Hiện nay, trên khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 4h-6h/01/10) tại Làng Mít Kon II 59,0mm, Thủy điện Ia Grai 3 54,2mm…

Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa  vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Gia Lai đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện:

- Huyện: Ia Grai.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:

- Huyện: Ia H’Drai, Đức Cơ, Chư Păh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.Hiện nay, trên khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 4h-6h/01/10) tại Làng Mít Kon II 59,0mm, Thủy điện Ia Grai 3 54,2mm…

Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa  vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Gia Lai đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện:

- Huyện: Ia Grai.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:

- Huyện: Ia H’Drai, Đức Cơ, Chư Păh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.