TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH HÀ TĨNH

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ  NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH HÀ TĨNH

    Hiện nay, ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 12h-14h/14/10) tại Hương Khê 89,9mm, Kỳ Anh 64,8mm, Hương Vĩnh 59,4mm ….
Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 90mm.
    Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện:
    Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
   - Hương Khê.
    Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
   - Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

  Tin phát lúc 14h45 ngày 14/10