TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH HÀ TĨNH

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH HÀ TĨNH

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH HÀ TĨNH
 
Hiện nay, ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 22h/14-01h/15) tại Hòa Hải 55,4mm, Hương Thọ 58,6mm, Hương Khê 40,8mm, Sơn Trường 40,4mm...
      Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện:
       Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
      - Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.
      Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
       - Hưng Nguyên 
      Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
Tin phát lúc 01h30