TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH

Trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 5 giờ vừa qua (từ 21h/25-01h/26/9) tại Trà Dơn 87,2mm, Thủy điện Sông Tranh 3 (Quảng Nam) 73,4mm; Ba Vinh (Quảng Ngãi) 46,2mm, Hồ Trong Thượng (Bình Định) 110,8mm.
Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa  vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện:
- Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My
- Quảng Ngãi: Sơn Hà, Tây Trà
- Bình Định: An Lão
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
- Quảng Nam: Duy Xuyên
- Quảng Ngãi: Minh Long, Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Tịnh và Tp. Quảng Ngãi
- Bình Định: Hoài Nhơn
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin phát lúc 1 giờ 30 phút