TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 12h/03-15h/02/10) tại Ba Nam 68,6mm, Sơn Kỳ 49,4mm, Sơn Bua 40,8mm, Sơn Ba 49,4mm…
      Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 60mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt tại các huyện: 
      Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện:
      - Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin phát lúc 15h30