TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH THANH HÓA

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI TỈNH THANH HÓA

Hiện nay, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 02h-04h/24/10) một số nơi như sau: Bái Thượng 126mm, Lang Chánh 106,2mm, Lương Sơn 65,0mm, Thọ Bình 63,2mm…
Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
- Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
- Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phảt lúc: 4h30'